Pendidikan Ada 53 produk.

satu halaman
 • RM9.35 -15% RM11.00 Ada
  0 Ulasan

  "Keunikan Ayat Pasif Bahasa Melayu" dihasilkan bagi sesiapa sahaja yang ingin mendalami ayat pasif bahasa Melayu. Buku ini, turut disesuaikan dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) supaya dapat dimanfaatkan oleh pensyarah, pelajar universiti, murid...

  RM9.35 -15% RM11.00
  Pengurangan harga!
  Ada
 • RM9.35 -15% RM11.00 Ada
  0 Ulasan

  Klausa merupakan satu daripada komponen tatabahasa yang penting, penulis telah membuat huraian yang lengkap tentang klausa seperti binaan klausa, jenis dan fungsinya dalam ayat. Untuk memantapkan pemahaman pembaca, buku ini menyediakan latihan tentang analisis klausa dalam ayat dan juga petikan. Jika pembaca menguasai klausa, secara tidak Iangsung mereka...

  RM9.35 -15% RM11.00
  Pengurangan harga!
  Ada
 • RM21.25 -15% RM25.00 Ada
  0 Ulasan

  Buku ini merupakan koleksi soal jawab antara pengguna bahasa Melayu, terutamanya guru dengan penulis. Mereka mengemukakan soalan kepada penulis melalui aplikasi WhatsApp, telegram, Facebook, e-mel dan SMS. Pelbagai masalah yang dikemukakan seperti ejaan, imbuhan, kata, frasa, klausa dan ayat telah dihuraikan dengan jelasnya oleh penulis.

  RM21.25 -15% RM25.00
  Pengurangan harga!
  Ada
 • RM17.00 -15% RM20.00 Ada
  0 Ulasan

  Buku ini mengandungi maklumat tentang: -Perlaksanaan aktiviti menaakul melalui permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Sukan. -Pendekatan pengajaran permainan untuk kefahaman. -Contoh modifikasi permainan mengikut kategori permainan serangan, jaring dan dinding, sasaran, memukul dan memandang. -Pentaksiran modifikasi...

  RM17.00 -15% RM20.00
  Pengurangan harga!
  Ada
 • RM21.25 -15% RM25.00 Ada
  0 Ulasan

  Buku ini menjelaskan tentang kaedah dan teknik yang berkesan untuk menangani cabaran utama dalam menyediakan cadangan penyelidikan seperti kaedah menulis secara meyakinkan,kaedah mengenal pasti jurang penyelidikan dan merangka pelan penyelidikan yang berkesan.Pembaca akan dibimbing dengan langkah demi langkah untuk menghasilkan penulisan cadangan...

  RM21.25 -15% RM25.00
  Pengurangan harga!
  Ada
Papar barangan 49 - 53 of 53